ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์เพื่อการเรียนการสอนของครูอุทัย ชัยงาม โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป.สร.2

วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การมีบล็อกเป็นของตนเอง สำหรับนักเรียนชั้น ม.3

อาจจะเป็นเรื่องเก่านะครับแต่ครูขอประเมินการตกแต่งบล็อก และการนำเสนอบทความใหม่ ๆ ที่น่าสนใจสำหรับตนเอง และเครือข่ายของเรานะครับ การแทรกลิงค์ หรืออะไรอื่น ๆ ก็ได้อีกมากมาย จากการศึกษาเอง หรือตามที่ครูได้แนะนำไว้ ( ฝากไว้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พวกเธอ ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่จะออกไปผจญโลกในโอกาสข้างหน้า ก็จะให้เป็นคะแนนรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ สำหรับเทอมนี้ก็แล้วกัน )

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

ปิดภาคเรียนที่ 1_2554

นี่ก็ใกล้ปิดภาคเรียนที่ 1 กันแล้วนะครับ นักเรียนทุกคนก็คงจะพยายามรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ อย่าลืมทบทวนเนื้อหากันบ้างนะครับ โรงเรียนมีกำหนดสอบปลายภาคประมาณวันที่ 3-4 ตุลาคม 2554นะครับ พร้อมกันหรือยังครับ ใครอยากได้เกรด 4 ยกมือขึ้น.....(ทดลองฝึกทดสอบจากทรูปลูกปัญญา)

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านบัวโคก โรงเรียนดีประจำอำเภอ


นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวโคก มีความคิดเห็นอย่างไรกับการได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ จากท่านคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีประจำอำเภอ (ในฝันรุ่น 3 )

รายงานการส่งอีเมล์ตอบกลับ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่ยังไม่ตอบกลับอีเมล์ ให้รีบ ๆตอบกลับมาที่ครูอุทัย ชัยงาม โดยด่วนนะครับ ใครที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหน่อย

ครูอุทัย  ชัยงาม

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คำสั่งงานชิ้นที่ 2 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่ยังไม่ตอบกลับอีเมล์ ให้รีบ ๆตอบกลับมาที่ครูอุทัย ชัยงาม โดยด่วนนะครับ ใครที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหน่อย

คำสั่งงานชิ้นที่ 2 (นักเรียนชมรมสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)

นักเรียนทราบหรือไม่ว่า เพราะเหตุใดกรุงศรีอยุธยาจึงตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในครั้งแรก ให้นักเรียนร่วมกันตอบโดยวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น ( 10 คะแนน )